Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe korzystania przez Użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu firmy Ekspresja Beata Sawicka, zarejestrowanej pod adresem ul. Główna 57, 54-061 Wrocław (w dalszej części przywoływanej jako Ekspresja), zwanej w dalszej części Serwisem, w ramach którego Ekspresja zamieszcza w Serwisie informacje z zakresu tematyki związanej z działalnością firmy Ekspresja.

2. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych na Stronie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wszelkie wątpliwości, uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres ekspresja@zwroclawia.com. Ekspresja podejmie niezwłoczne działania w celu zaprzestania ich publikacji.

4. Ekspresja informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie analizy, raporty, biuletyny, ulotki informacyjne, opinie, oferty oraz porady umieszczane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjno- reklamowy.

6. Ekspresja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

7. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik strony internetowej, także w przypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych informacji. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować tylko i wyłącznie na użytek prywatny.

8. Zabrania się wykorzystywania w celach komercyjnych całości lub części zamieszczanych na stronach materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Ekspresji.

9. Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada zarządzający serwisem.

10. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach serwisu internetowego jest bezpłatne.

11. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

12. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna lub wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

13. Dane osobowe uzyskane przez stronę będą przetwarzane przez Ekspresję w celu podjęcia na wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności serwisowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług.

14. W każdym czasie Użytkownik może usunąć zamieszczone przez siebie dane poprzez wysłanie wniosku o ich usunięcie na adres: ekspresja@zwroclawia.com.

15. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Ma też prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Ekspresję swoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Usług, dokonując tego wysyłając e-maila na adres:ekspresja@zwroclawia.com.

16. Ekspresja zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na stronie, a użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

17. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu bezterminowego lub okresowego zawieszenia funkcjonowania strony.

18. POLITYKA COOKIES – Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.

19. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.

20. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.