Przykład ubezpieczenia domu:

Dom o pow. 200 m kwadratowych położony na terenie m.Wrocławia z alarmem sygnalizującym włamanie.

Wyszczególnienie:

Składka roczna ubezpieczenia dla powyższych parametrów wynosi: 1 015 zł

Ubezpieczenie na życie:

oraz wiele innych świadczeń

przy wpłacie miesięcznej tylko: 36 zł 58 zł

Przykład ubezpieczenia mieszkania:

Mieszkanie o pow. 51m kwadratowych położony na terenie Wrocławia.

Wyszczególnienie:

Składka roczna ubezpieczenia dla powyższych parametrów wynosi: 200 zł

Ubezpieczenie na życie VIP (akceptowane przez banki przy zabezpieczeniu kredytu):

oraz wiele innych świadczeń

przy wpłacie miesięcznej tylko: 60zł 100 zł

OFERTA
OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DZIECI I MŁODZIEŻY
"BEZPIECZNE DZIECKO"

przygotowana dla:

dzieci od 0 do 18 lat oraz młodzieży uczącej się do 30 roku życia

Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł
    
Zakres ubezpieczenia: Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia
1.Zgon Ubezpieczonego 10 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł
2.Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 1) 20 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł
czyli łącznie: 30 000,00 zł 45 000,00 zł 60 000,00 zł
3.Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (za 1% trwałego uszczerbku) 200,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
4.Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 3 000,00 zł 4 500,00 zł 6 000,00 zł
5.Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (za 1 dzień pobytu w szpitalu zgodnie z OWU) 50,00 zł 75,00 zł 100,00 zł
6.Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za 1 dzień pobytu w szpitalu zgodnie z OWU) 100,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
7.Zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW 20 000,00 zł 30 000,00 zł 40 000,00 zł
    
Wysokość składki - miesięcznie: 22,00 zł 33,00 zł 44,00 zł