Wycena

dokument sporządzony według ściśle określonych prawem reguł i procedur, często wymagany przy zabezpieczeniu kredytu hipoteką, rozliczeniu podatku od spadku, darowizny, nabycia; przy określeniu wartości rynkowej nieruchomości oraz jej poszczególnych składników (grunt, budynki, budowle, urządzenia) do celów księgowych i podatkowych lub wartości odtworzeniowej (ubezpieczenie mienia).

Koszt usługi ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem i zależy od: rodzaju nieruchomości, nakładu pracy oraz terminu realizacji. Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny lub innego opracowania, proszę o kontakt.